Thin-Client (Terminal)

 

Jest to urządzenie komputerowe, mogące w sieci LAN zastąpić PC. Nie posiada żadnych urządzeń

dyskowych. Do niego trzeba  podłączyć klawiaturę, monitor, mysz.,drukarkę, głośniki czy mikrofon.

Połączony jest z serwerem  poprzez kabel LAN lub bezprzewodowo.

System operacyjny (np. Windows CE,  XP, 7, 8, 9 Embedded lub Linux) zapamiętany jest  

w  EPROM-ie. 

Komunikację z serwerem  zapewnia usługa RDP servera I terminala. Szybkość pracy terminala jest

taka sama jak serwera lub pc.

 

 

Nasze Oferty

 

 "Chmura IT"

 PC-Serwis    

 Porady IT     

 Programowanie     

      "Amortyzacja"

      "Mój magazyn"

      "Moja firma"

      "Moja kancelaria"

 Prywatność w internecie

 Sieci Thin-Client

      thin-serwer 

      thin-client  

      sieć z jednym serwerem  

      sieć z wieloma serverami  

      zalety

 Szkolenia - Access  

 Zagrożenie

 

 

 

  Profil        Opinie        Właściciel  


   Komórka:  537 664 629,         Email:  info@it-eksperci.pl       Adres:  ul. Sokołowska 9,  01-142 Warszawa  

Przykłady thin-client (terminali)