Profil        Opinie        Właściciel  

 

 

Nasze Oferty

 

 "Chmura IT"

 PC-Serwis

 Porady IT

 Programowanie

      "Amortyzacja"

      "Mój magazyn"

      "Moja firma"

      "Moja kancelaria"

 Prywatność w internecie

 Sieci Thin-Client :

      serwer thin

      thin-client (terminale)  

      sieć z jednym serwerem  

      sieć z wieloma serverami

      zalety

 Szkolenia - Access

 Zagrożenie

 

 

 

 

Nasze programy.

 

Dla małych i jedno-osobowych firm oferujemy własne rozwiązania. Ponieważ są to nasze

produkty, ich dopasowanie do życzeń użytkowników odbywa się bez koniecznych

i problematycznych negocjacji z innymi producentami, co ułatwia, zmniejsza koszty i przyśpiesza

proces wdrożenia.

Każda aplikacja stworzona jest przy pomocy Microsoft Access. Można oczywiście stosować różne

wersje tego produktu: 2000, 2003 (najlepsza), 2007 lub 2010.

Są to:

     1.  "Amortyzacja"          -  ewidencjonuje i amortyzuje środki trwałe.

     2.  "Moja firma"             -  do zarzadzania firmą,

     3.  "Mój magazyn"        -  do zarzadzania towarami i gospodarką magazynową,

     4.  "Moja Kanzelaria"    -  dla adwokatów, do prowadenia kancelarii adwokacjkiej,

  

  

Minimalne wymagania sprzętowe dla naszych aplikacji.

PC z procesorem Pentium IV, dysk twardy o pojemności 100 GByte,

pamięć peracyjna o pojemności 2 GByte, urządzenie CD lub DVD,

dysk USB  do zabezpieczenia danych, system operacyjny Windows XP.

Dla wersji siecowej wymagania sprzętowe zależą od ilości miejsc pracy. Systemem operacyjnym

może być już Windows 2000, 2003, 2003 R2 lub 2008, 2008 R2 Serwer Standard lub Enterprice. 

  

  


   Komórka:  537 664 629,          Email:  info@it-eksperci.pl         Adres: ul. Sokołowska 9,  01-142 Warszawa