Program "Moja Firma"

 

Aplikacja napisana jest w Microsoft Access. Skierowana jest do firm zajmujących się poradami 

z różnych dziedzin, np.: audyt, IT, informatyczne, finasowe, gospodarcze, itp. Wymagania

niezbędne do eksploatacji aplikacji można znaleźć w programowaniu.  

Służy do zarządzania firmą poprzez zbierania informacji i przetwarzanie danych o klientach,

fakturach, wydatkach, umowach, przychodach, rozchodach, wystawiania faktur, rejestruje 

płatności,  prowadzi ewidencję korespondencji, itp. Jednym słowem dostarcza informacji

potrzebnych do podejmowania decyzji organizacyjnych i strategicznych.

Aplikacja została stworzona i przetestowana przez firmę zajmującą się usługami informatycznymi.  

 

Części aplikacji

     1.  Zarządzanie danymi klientów zawiera podstawowe informacje o klientach.

     2.  Rejestracja potrzeb i zamówień klientów.

     3.  Wystawianie i kontrola płatności faktur.  

     4.  Wystawianie i zarządzanie umowami zawiera przedmiot umowy oraz jej elementy.

     5.  Ewidencja przychodów  poza fakturami. Ponadto sortuje je według kryteriów  i przestawia  

          w  formie wydruków  oraz  wykresów  graficznych.

     6.  Ewidencja rozchodów ewidencjonuje koszty firmy; są  sortowane według kryteriów  

          i przestawiane w  formie wydruków  i wykresów graficznych

     7.  Obsługa korespondencji .

 

Każda część aplikacji zaczyna się od formularza starowego,

zawierającego menu, którego polecenia sterują wykonywaniem

całej aplikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane klienta wprowadza się z kalwiatury komputera. Obejmują

podstawowe informacje kontaktowe oraz - w przypadku firmy -

dane pracowników.

Szukanie klienta odbywa się w sposób alfabetyczny lub na

nazwę firmy lub nazwisko i imię. Odszukane informacje można

zmieniać .

 

 

 

 

 

Do klienta można napisać lub podglądnąć np. pismo, faktury

Pisanie pisma lub wystawianie faktury odbywa się poprzez

wprowadznie ich danych z klawiatury.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest możliwe sprawdzanie placenia wystawionej faktury.

 

 

 

 

 

 

 

 

Można również zawrzeć jednorazową lub stałą umowę

z klientem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestrowane są wydatki  w  celu analizowania efektywności

firmy w określonym okresie spawozdawczym .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Profil        Opinie        Właściciel   

 

  

Nasze Oferty

 

 "Chmura IT"

 PC-Serwis

 Porady IT

 Programowanie

      "Amortyzacja"

      "Mój Magazyn"

      "Moja firma"

      "Moja Kancelraria"

 Prywatność w internecie

 Sieci Thin-Client  

      thin-serwer  

      thin-client (terminal)  

      sieć z jednym serwerem  

      sieć z wieloma serverami

      zalety

 Szkolenia - Access  

 Zagrożenie

 

 


     Komórka:  537 664 629,      Email:  info@it-eksperci.pl          Adres:  ul. Sokołowska 9,  01-142 Warszawa