Program "Moja Firma"  

 

Aplikacja napisana jest w Microsoft Access. Skierowana jest do firm zajmujących się poradami 

z różnych dziedzin, np.: audyt, IT, informatyczne, finansowe, gospodarcze, itp. Wymagania

niezbędne do eksploatacji aplikacji można znaleźć w programowaniu.  

Służy do zarządzania firmą poprzez zbierania informacji i przetwarzanie danych o klientach,

fakturach, wydatkach, umowach, przychodach, rozchodach, wystawiania faktur, rejestruje 

płatności,  prowadzi ewidencję korespondencji, itp. Jednym słowem dostarcza informacji

potrzebnych do podejmowania decyzji organizacyjnych i strategicznych.

Aplikacja została stworzona i przetestowana przez firmę zajmującą się usługami informatycznymi.  

 

Baza danych o klientach zawiera niezbędne informacje

do prowadzenia korespondencji, wystawiania faktur,

sporządzaniu umów., księgowania.  W przypadku firm 

zbierane są też  informacje o jej pracownikach.

 

  

  

  

  

 

 

                                                                          Umowy  i klienci stanowią trzon aplikacji.

                                                                                    Są zbiorem praw i obwiązków obu stron.

                                                                                    Baza danych o umowach zawiera szczegółowy

                                                                                    opis wykonanych usług na rzecz klienta.

                                                                                    Wpływy z wykonanych umów są dochodem  

                                                                                     firmy i podstawą do wystawienia faktury. 

  

  

  

Istnieje możliwość wystawiana faktur  bez umowy  

i na jej podstawie. W pierwszym wypadku wykonane

usługi należy wpisać do formularza faktury, natomiast

w drugim, wszelkie usługi z umowy przenoszone są

przez aplikację do formularza faktury. W obu przypadkach  

należności obliczane są automatycznie. Termin spłaty

zgodny jest z ustaleniami klienta.

Program księgujący uwzględnia spłaty ratalne.

 

 

 

                                                                                      Wydatki rejestrują wszelkie koszty firmy. Są

                                                                                     posortowane na wierzycieli, lata oraz grupy.   

                                                                                     Wykresy i wydruki przedstawiają  ich strukturę.

                                                                                                                                                             

  

  

  

  

 

 

 

Poczta obsługuje potrzeby na korespondencję całej

aplikacji. Można pisać pisma, rejestrować wysyłane

i przysyłane mail-i. Obsługa ta obejmuje również  umowy,

faktury, płatności. 

 

 

 

 

 

Opis aplikacji w PDF  

  

  

  Profil        Opinie       Właściciel   

 

  

Nasze oferty

  

 PC-Serwis

 Porady IT

 Programowanie:

      "Amortyzacja"

      "Mój Magazyn"

      "Moja firma"

      "Moja Kancelraria"

 Sieci Thin-Client:  

      thin-serwer  

      thin-client (terminal)  

      sieć z jednym serwerem  

      sieć z wieloma serverami

      zalety

 Szkolenia - Access  

  

  

 Inne tematy  

  

  "Chmura IT"  

  Prywatność w internecie  

  Zagrożenie  

  

  


     Komórka:  537 664 629,      Email:  info@it-eksperci.pl          Adres:  ul. Sokołowska 9,  01-142 Warszawa